IP TELEFONIJA

     Prelaskom na IP telefoniju dovoljan je jedan tehnički sustav jer IP telefonija koristi internet protokol za prijenos glasa i slike, što smanjuje troškove održavanja. Također tvrtke koje imaju poslovnice na više različitih lokacija mogu iste povezati pomoću VPN-a (Virtual Private Network) te komunicirati besplatno.

     Da bi se u postojeću informatičku mrežu uvela IP telefonija, za početak je dovoljno dodati IP centralu. Neke IP centrale u sebi posjeduju priključke za klasičnu analognu telefonsku liniju (FXO kartica), kao i za klasične analogne telefone (FXS kartica). Za IP centrale koje ne posjeduju spomenute kartice koriste se ATA adapteri. Na ovaj način se mogu iskoristiti obični analogni telefoni, što smanjuje troškove inicijalnog prelaska na IP telefoniju.

     IP telefonski sustav sastoji se od IP telefonske centrale i IP telefona, koji se povezuju direktno na informatičku mrežu. Na IP telefone se povezuju računala, čime se smanjuje broj potrebnih kablova do svakog radnog mjesta.

     Mobilni telefoni se pomoću GSM gateway uređaja povezuju u sustav. GSM gateway se povezuje na informatičku mrežu koristeći mrežni switch.     Vrste IP telefona:
  • Hardverski - povezuju se direktno na informatičku mrežu, tj. na mrežni switch;
  • Softvreski - instalira se kao aplikacija na računalo ili smartphone;
  • Analogni telefoni - klasični telefoni koji se mogu koristiti samo uz pomoć FXS kartica ugrađenih u IP centralu ili ATA adaptera spojenih na informatičku mrežu.  • Za više informacija kontaktirajte nas na:

    Tel: 031/252-252
    Email: osijek@bel-tel.hr