TELEKOMUNIKACIJE

     Ugradnja i održavanje klasičnih telefonskih sustava renomiranih proizvođača kao što su: ALCATEL, ERICSSON, SIEMENS, PANASONIC i NECPHILIPS.     Migracija sa klasičnog na IP telefonski sustav. Zavisno o želji i potrebi klijenata migracija može biti u potpunosti i djelomična, tj. sa zadržavanjem postojećih klasičnih (analognih) telefona.     Ugradnja i održavanje IP telefonskih sustava (Asterisk, CISCO).Za više informacija kontaktirajte nas na:

Tel: 031/252-252
Email: osijek@bel-tel.hr