VIDEO NADZOR

     U praksi sustav videonadzora je sustav koji se sastoji od jedne ili više nadzornih kamera koje su povezane s centralnom jedinicom (snimačem) koja vrši obradu signala s tih kamera.

     Centralna jedinica vrši pohranu slika s kamera te je zadužena za distribuciju signala lokalno na zaslon nekog monitora ili putem TCP/IP mreže do udaljene lokacije gdje se slika može pratiti u realnom vremenu te vršiti pregled snimljenog materijala sa snimača.     Moguće primjene sustava videonadzora su mnogostruke, od jednostavnih stambenih objekata pa sve do kompleksnih javnih i industrijskih objekata.

     Sustavi videonadzora dokazano dovode do smanjenja krivičnih djela (provale, krađe, vandalizma i slično) te pomažu prilikom identifikacije mogućih počinitelja. Osim toga mogu se koristiti u svrhe nadzora proizvodnih pogona, nadzora prometa i slično.

     Razvojem novih tehnologija i mogućnostima integracije sustava videonadzora s ostalim sustavima primjene su praktično neograničene.
     Kada govorimo o sustavima videonadzora, tu se najčešće podrazumijevaju klasični (analogni) sustavi videonadzora. Riječ je o sustavima koji se sastoje od analognih kamera koje su putem RG59 koaksijalnog kabla povezane na centralnu jedinicu (snimač). U ovakvim sustavima obično je riječ o kamerama s razlučivošću slike od 0,5 MP pa do Full HD razlučivosti 1080P. Ova razlučivost je i dalje prihvatljiva u primjenama gdje korisnik ne traži veliku količinu detalja na snimkama, npr. jednostavno panoramsko pokrivanje nekog prostora s jednom ili više analognih kamera.

     U slučaju da je potrebna veća količina detalja na snimkama (npr. pokrivanje prostora gdje se radi s novcem ili osjetljivim predmetima) potrebno je razmisliti o IP sustavima videonadzora.


Za više informacija kontaktirajte nas na:

Tel: 031/252-252
Email: osijek@bel-tel.hr